Visokotemperaturna toplotna črpalka

Toplotna črpalka je naprava za ogrevanje, ki za svoje delovanje izkorišča toploto iz okolja – iz podtalne vode, zemlje ali zraka, ta toplota pa se pretvori v energijo za ogrevanje bivalnih prostorov. Glede na namen poznamo nizkotemperaturne in visokotemperaturne toplotne črpalke, zato je potrebno biti že pred nakupom pozoren, kakšno toplotno črpalko izbrati, ko načrtujete celoten ogrevalni sistem vašega doma. Pomembno je namreč, da so vsi elementi ogrevanja med seboj usklajeni, kar lahko dosežete s skrbnim načrtovanjem ogrevanja. Visokotemperaturna toplotna črpalka je zasnovana predvsem za radiatorje in doseganje visoke temperature vode v sistemu ogrevanja. Primerna je za slabše izolirane in starejše objekte za zamenjavo dotrajanega ogrevalnega sistema. V trgovini eMundia boste našli kvalitetne visokotemperaturne toplotne črpalke, s katerimi bo ogrevanje vašega doma učinkovito in enostavno, brez visokih stroškov nakupa energentov, poleg tega pa obstajajo še številne druge prednosti, ki jih ima visokotemperaturna toplotna črpalka.

Visokotemperaturna toplotna črpalka ne onesnažuje okolja

Poleg visokega prihranka, ki ga dobite pri ogrevanju z visokotemperaturno toplotno črpalko, je še ena njena prednost ta, da ne onesnažuje okolja. Ker za svoje delovanje uporablja obnovljive vire energije (toploto zraka, zemlje ali vode), je visokotemperaturna toplotna črpalka okolju prijazna in ustvarja prijetne pogoje za bivanje. Posledično varuje človekovo zdravje, saj v zrak ne izpušča nevarnih škodljivih emisij. Njeno delovanje je tiho, zato boste segrevanje vode in objektov le občutili, ne pa tudi slišali, kar je še ena pomembna prednost sodobnih visokotemperaturnih črpalk. Tudi visokotemperaturne toplotne črpalke v podjetju eMundia sledijo prizadevanju za zmanjšanje onesnaženosti okolja, saj lahko iz ponudbe izberete ekološke črpalke, s katerimi bo ogrevanje ekonomično, varčno in naravi prijazno.

Visokotemperaturna toplotna črpalka ima visok izkoristek energije, zato bo maksimalno izkoristila vir, ki ga ima na voljo za pridobivanje toplote. Njeno delovanje je avtomatsko, zato se samodejno prilagodi razmeram za črpanje energije iz obnovljivega vira. S pametno izbiro toplotne črpalke boste občutno znižali stroške ogrevanja. Prav tako ne boste imeli težav z njenim upravljanjem ali vzdrževanjem, saj je tehnološko napredna naprava, ki bo poskrbela za zmeraj topel dom, v katerem se boste počutili prijetno in udobno.

visokotemperaturna toplotna crpalka

Želite pripravljeno ponudbo?

Pridobite si popolnoma brezplačno in neobvezujočo ponudbo še danes!

Visokotemperaturne toplotne črpalke so odlična rešitev za objekte, ki se ogrevajo s pomočjo radiatorjev – to je tipičen primer visokotemperaturnega ogrevanja, saj radiatorji za svoje delovanje potrebujejo temperaturo vsaj približno 65 stopinj C. Visokotemperaturna toplotna črpalka zmore brez težav vodo segreti na to temperaturo in to brez visokih stroškov porabe energije, saj deluje na način, ki hitro in učinkovito omogoči tako visoke temperature za ogrevanje. Tako lahko z vgradnjo te črpalke ohranite obstoječi radiatorski sistem in ni potrebe po menjavi celotnega ogrevalnega sistema. Njeno delovanje je učinkovito tudi pri zelo nizkih temperaturah, saj je sposobna delovati tudi, ko so zunanje temperature do – 25 stopinj C. Največji izkoristek visokotemperaturne toplotne črpalke boste dosegli, če bo njena moč prilagojena toplotnim potrebam, ki jih ima objekt, ki ga ogrevate.

Visokotemperaturna toplotna črpalka lahko kot vir energije uporablja vse obnovljive vire, enako kot nizkotemepraturna toplotna črpalka, to so voda, zrak in zemlja. Pri tem vir energije ne vpliva na zmogljivost črpalke, saj vsi viri zagotavljajo zadostno ogrevanje vode za optimalno delovanje radiatorjev. Razlika se lahko pojavi le v količini toplote, ki jo črpalka lahko pridobi iz okolja – npr. pri zelo nizkih temperaturah zraka ta ne vsebuje dovolj toplote, ki bi jo lahko visokotemperaturna toplotna črpalka izkoristila za ogrevanje vode na primerno visoko temperaturo, zato je v teh primerih pametno razmisliti o dopolnitvi ogrevanja z dodatnim rezervnim sistemom kot so npr. električni grelci. Mogoča je seveda kombinacija visokotemperaturnega in nizkotemperaturnega ogrevanja, s čimer dobite več svobode pri upravljanju ogrevalnega sistema, a ta razen redkih izjem ni potrebna. Še posebej priporočljiva je visokotemperaturna toplotna črpalka zrak-voda, saj se lahko uporabi za ogrevanje prostorov in tudi za ogrevanje sanitarne vode. Prav tako ne zahteva večjih gradbenih posegov pred montažo, zato je še posebej primerna za starejše objekte. Ob tem lahko pozabite ogrevanje na fosilna goriva ali na drva, saj visokotemperaturna črpalka sama pridobi vso energijo, potrebno za ogrevanje vode in bivalnih prostorov.

Visokotemperaturna toplotna črpalka optimalno deluje tudi v ekstremnih zunanjih temperaturah, zaradi česar zelo zniža stroške ogrevanja, kar pride še posebej do izraza pri starejših objektih s slabšo izolacijo. Tako se investicija v črpalko povrne že v nekaj letih, zato je ta toplotna črpalka najboljša rešitev pri obnavljanju obstoječega ogrevalnega sistema v starejših objektih. Poleg tega je nakup te črpalke lažje dostopen zaradi subvencije Eko sklada, ki delno financira to naložbo. Tako se vam del stroškov povrne že na začetku investicije. Ker za svoje delovanje uporablja energijo, ki je brezplačna. razen nizkih stroškov za električno energijo za delovanje črpalke. ne boste imeli dodatnih stroškov z nakupom energentov kot so peleti, drva, plin ipd. Izognili se boste tudi stroškom vgradnje oz. montaže, saj ne zahteva večjih gradbenih posegov, poleg tega so vsi njeni glavni deli že vgrajeni v notranjosti črpalke.